Vår historik

Söderhamns LBC AB bildades i September 1940 under namnet Söderhamnsortens Lastbilscentral ek. förening. Efter att kontoret funnits på flera olika platser inom Söderhamn byggdes nuvarande terminalen vid Tälje Industriområde 1985.

I Januari 2000 ombildades Söderhamns LBC AB till aktiebolag och fick då det nuvarande namnet. Under de senaste 20 åren har delägarna i företaget varierat mellan 25-35 st och är för tillfället 35 st med ett 60-tal enheter.

1998 erhöll Söderhamns LBC AB kvalitetsintyg för ISO 9002.

 2000 blev Söderhamns LBC AB kvalitetscertifierade.

Under Juni 2002 erhölls miljöcertifikat enligt ISO 14001.