Om företaget

Organisationens uppdelning - lokala transporter - fjärrtransporter.

Den huvudsakligaste sysselsättningen för de lokala transporterna, är vintertid plogning, sandning, och saltning. Under sommaren är det främst grus- betong- och asfaltstransporter. Vi utför maskinarbeten inom de flesta sektorer.

Fjärrtransporterna sker åt industrin och består främst av sågade trävaror, pellets, kol, kalk och mesa men även trailertransporter av bl a krossar.