Styrelse

Stig Bertilsson
Ordförande

Mats Persson
Ledamot

Magnus Persson
Ledamot

Peter Larsson
Suppleant

Magnus Mårtens
Suppleant

Reine Bertilsson
Ledamot

Morgan Jernström
Ledamot